ને સમર્પિત

ગુરુ શ્રી સચ્ચિદાનંદ જી, માતાપિતા અને કુલદેવીને વંદન કર્યા પછી, હું પ્રેમથી આ પુસ્તક બ્રહ્મા નારાયણ અને બ્રહ્મલક્ષ્મીના કમળ પગને અર્પણ કરું છું, જે મૂળ, શાશ્વત, સર્વવ્યાપક અને સર્વશક્તિમાન છે અને જેમણે તેમના દિવ્ય પ્રકાશને ફેલાવવા માટે પુરુષોને માધ્યમ બનાવ્યા છે.

Brahlaxmi